Proses Kontrol

Beş farklı işletmemizdeki üretim aşamalarının tamamında proses kalite kontrol birimimiz,
her aşamada ayrı ayrı kalite kontrol uygulamalarını gerçekleştirmektedir.