Sosyal Sorumluluk

Kırteks Metal, üretimde sadece uluslararası norm ve standartlara uygun,
lisanslı, geri dönüştürülebilir ve çevre dostu maddeler kullanır.

Sağlıklı nesiller için,
sürdürülebilir kalkınma